Nuohous

Suoritamme kaikki nuohoukset niin vakituisissa- kuin vapaa-ajanasunnoissa Porin ja Satakunnan alueella. Lisäksi suoritamme tulisijojen ja hormien tarkastuksia.

026.jpg

Nuohoustyöstä asiakkaiden saamat hyödyt ovat paloturvallisuus, energiataloudellisuus ja yleinen viihtyvyys. Merkittävä osa nuohoojan työstä on neuvontaa, esimerkiksi puun oikeasta polttotavasta, puun säilytyksestä ja sisäilmanlaatuun vaikuttavista asioista.

Yrityksellämme on kattava tarkastusvälineistö savuhormien ja tulisijojen kuvauksiin ja tarkastuksiin. Lisäksi teemme keskuslämmityskattiloiden hyötysuhdemittaukset.

Pidämme yllä nuohousrekisteriä suorittamistamme nuohouksista ja asiakas saa aina nuohouksesta nuohoustyöraportin.

Huolehdithan, että nuohoojalla on turvallinen kulku talosi katolle. Lisätietoa nuohouksesta löydät Nuohousalan keskusliiton sivuilta. Sivuilta löytyy myös hyödyllisiä ohjeita puunpolttoon.